Skip to main content

Přípojky, štěrk, kanalizace – základová deska na XPS

Po úspěšném víkedovém vybagrování bylo na plánu hned v pondělí naběhnout a se dvěma zedníky začít základovou desku.

Ráno za námi přijeli geodeti a vytyčili nám rohy domu podle přístrojů. Dále bylo potřeba zhutnit vybagrovaný povrch a k tomu objednat štěrk (makadam), aby se po něm vibrační deska mohla hezky pohybovat. Vibrační desku (200kg) jsme si půjčili v DEKu, který naštěstí máme jen 10 minut autem.

Ale jako úplně první na programu byla příprava příjezdovové cesty, aby se auta dostala až k místě základové desky. První dva dny jsme díky špatnému počasí stihli pouze připravit příjezdovou cestu až k základové desce a zhutnit podklad.

Příprava příjezdové cesty, hutnění základů
Příprava příjezdové cesty, hutnění základů

Přípojky

Ve středu se trochu vyčasilo. Hned ráno jsme měli domluveného bagristu, který nám měl pomoci vybagrovat přípojky. Ale ejhle, nemohli jsme najít přípojku kanalizace, která měla být na hranici pozemku. Podle projektu, který jsme dostali z obce, nebyla na svém místě, i když jsme kopali v rozmezí 2m na každou stranu. Tak co teď? Začal jsem být celkem nérvozní. Co když jí tam vůbec neudělali? Co budeme dělat? Nemělo cenu dále rozkopávat pozemek, bagristu jsme poslali vykopat ostatní přípojky a já jsem začal hledat informace, jak to tedy je s naší kanalizační přípojkou.

Bagrování přípojek
Bagrování přípojek

Vybagrované přípojky
Vybagrované přípojky

Kde je kanalizační přípojka?

Kde je vodovodní přípojka?
Kde je kanalizační přípojka?

Bývalí majitelé pozemku nezvedali telefon, tak jsem začal obcházet sousedy. Soused naproti mě vyděsil, protože si byl naprosto jistý, že se tam ta kanalizační přípojka nedělala. To už jsem začal být hodně nervózní. Existovalo sice krizové řešení, že se připojíme na sousedy, kteří mají přípojku asi 2-3m od místa, kde měla být naše, ale to jsme samozřejmě nechtěli – vlastní přípojka je vlastní přípojka. Šel jsem tedy za druhým sousedem a ten zase tvrdil, že tam ta přípojka určitě je, ale nedovedl říct kde. Vydal jsem se na obecní úřad, kde mi znovu ukázali projekt a hrozně se divili, že tam přípojka není, že to přeci není možné, aby jednu přípojku neudělali. Paní starostka se ještě snažila kontaktovat firmu, která zde kanalizaci před 10ti lety budovala, jestli si na to náhodou nepamatují, ale bohužel byli nedostupní. Obešel jsem ještě několik vzdálenějších sousedů, ale bez výsledku.

Večer jsem se konečně dovolal bývalým majitelům pozemku, kteří mi řekli, že je tam přípojka určitě udělaná, akorát je dost hluboko (2m a více), ale bohužel si už také nepamatují v jakých místech přesně, ani nemají žádnou fotodokumentaci. Pán se sice ještě stavil do konce týdne, ale nedokázal s určitostí říct, kde se nachází. Tak super, rozkopeme to všechno.

Další týden nastal zvrat, najednou se objevila informace od někoho z obce, který jel kolem, že máme v obci kronikáře, který všechno dokumentuje a měl by mít i nafocenou naši přípojku. Hmm, tak to už zní nadějně. Navštívil jsem tedy kronikáře a společně jsem se na počítači doklikali až k naší přípojce. Je tam! Paráda! Spadl mi kámen ze srdce! Museli jsme se ale zorientovat, kde přesně leží, nebylo to z fotek hned poznat, ale po chvíli jsme na to přišli. Přípojka leží na úplně jiném místě než měla být podle plánů. Vzdálená je od původního místa asi o 5m.

Umístění přípojek
Umístění přípojek

Ve výsledku leží na lepším místě než původně měla. Kanalizaci nebudeme muset lámat a povede přímo od domu až k přípojce.

Takže už stačilo jen počkat, než bude mít bagrista čas, což bylo asi za dva týdny. Zaslepená přípojka se našla, sice byla fakt hluboko, že už jsme se zase všichni báli, že tam není, ale nakonec na nás vykoukla a všichni jsme si ulevili. Ten den jsme ji rovnou napojili na připravenou kanalizaci spolu s revizní šachtou.

Nalezení přípojky
Nalezení přípojky

Drenáž

Kolem celého domu vede drenáž, která je spojena v revizní šachtě. Vyústění pak povede do vsakovací nádrže.

Drenáž
Drenáž

Vnitřní přípojky a prostupy

Během navážení štěrkové vrstvy jsme museli připravit všechny přípojky a prostupy, které v domě budeme mít.

Voda, elektřina, internet

Byl připraven jeden prostup pro vodovodní přípojku a jeden prostup pro vodu pro budoucí garáž, to samé bylo připravené pro elektřinu. Dále byl připravený prostup na kabel k internetu – podél pozemku nám vede metalický kabel.

Ny tyto přípojky zedníci použili HTEM trubky. Napojení přípojek bude realizováno až v průbehu jara.

Kanalizace

Vnitřní kanalizace
Vnitřní kanalizace

Stejně jak předešlé přípojky, tak se připravila i kanalizace. Všechno šlo hladce. Ovšem, když jsem na konci dne kanalizaci fotil dronem a doma jsem si pak pomocí photoshopu a plánů vše kontroloval, narazil jsem na problém. Dvě vyústění jsou na špatném místě a ještě se jedná o ta důležitější. Začal jsem hledat, kde nastal problém. Po chvilce jsem zjistil, že plány jsou špatně okótované.

Kontrola kanalizace za použití dronu. Vlevo jdou vidět špatně umístěné vývody.
Kontrola kanalizace za použití dronu. Vlevo jdou vidět špatně umístěné vývody.

Co s tím? Urgoval jsem projektanta, ale byl pátek večer, tak mi bylo jasné, že do pondělního rána se na to nikdo nepodívá. Potřebovali jsme to vyřešit během víkendu, aby to náš zedník / instalatér v pondělí opravil a mohli jsme pokračovat. Sednul jsem si k plánům a nové rozměry dopočítal. Nebylo to zase tak těžké, jak si můžete všimnout výše. V sobotu jsme jeli na pozemek vše znovu zkontrolovat. Po důkladném přeměření jsme zjistili, že naštěstí jsou špatně jen ta dvě vyústění. Další týden jsme kanalizaci opravili. Bylo štěstí, že jsme to zjistili tak brzo a ne až po zalití desky. Pořídit si dron na dokumentaci stavby nebyl zas tak špatný nápad. Od této chvíle raději vše důkladně kontrolujeme.

Štěrk

Do základů celkem přišlo:

  • 50-60cm štěrkopísek frakce 0/63
  • kolem 5cm štěrku frakce 22 na hrubé srovnání
  • 2-3cm štěrkopísku na finální dorovnání

Postupně jsme naváželi štěrk po asi 20cm vrstvách, které jsme hutnili vibrační deskou. Hutnit se má po menších vrstvách, aby se dosáhlo požadované pružnosti stěrkopískového polštáře. Bohužel nikdo v okolí neměl dostupný malý bagr, tak jsme museli využít velký podavač, který se ve výkopu sotva pohnul, ale i tak nám ulehčil strašně moc práci.

Po dodělání všech přípojek se dorovnala štěrková vrstva, na kterou přišlo asi 5cm štěrku frakce 22, která se už dávala do konečné roviny. Celé se to znovu pořádně zhutnilo a kamení bylo konečně za námi! Ale byla to pořádná makačka.

Uhutněný štěrk
Uhutněný štěrk s přípojkami a prostupy.

Na štěrkopískovou vrstvu přišla Geotextilie (FILTEK 300 g/m2) na oddělení písku, který na ni přišel pro finální dorovnání.

Geotextílie s pískem.
Geotextílie s pískem.

Tímto byla nejtěžší část za námi a čekali jsme až nám DEK přiveze zbylý materiál (armatury, xps desky atd.), abychom mohli dál pokračovat.

 

Kouknětě se na galerii.

%d blogerům se to líbí: