Skip to main content

Zasypání základů aneb podzemní vody se bát nemusíme

Čas, kdy jsme čekali na materiál nebo stavební dozor, jsme využili na zasypání základů. A proč už nyní? Jednak jsme nechtěli zbytečně ničit polystyren (XPS) a také se nám najednou lépe manipulovalo s materiálem, který jsme potřebovali dostat na základovou desku.

Jak vypadá řez v projektové dokumentaci?

Řez základů
Řez základů

Pískové podloží, cca 60 cm kameniva pod základovou deskou a to samé kolem celého obvodu domu, drenáž, xps kolem desky.

Jako lajkovi mi to přijde geniální! Myslím, že se k nám podzemní voda nemá jak dostat.

Nopová folie

K tomu, aby se správně odváděla voda a XPS se neponičilo, bylo zapotřebí použít nopovou folii DEKDREN T20 GARDEN, která má výšku nopu 20 mm. Na svislou část bylo potřeba vložit mezi nopovou folii a kamenivo geotextílie (min 500g/m2). Jen tak se prostor mezi nopy využije pro odtok vody. To je taky jeden z důvodů, proč jsou nopy směrem ven. Většina lidí má zažité, že je potřeba dát nopovou folii nopy směrem ke stavbě. Několik z nich nás na to i upozornilo. Pokud by však byly nopy naopak, nechtěl bych vidět, jak by po pár letech vypadala vrstva izolace, když by na ni byl v místě nopů vyvíjen velký tlak. Nopy směrem ke stavbě dávají smysl, pokud přijdou rovnou na konstrukci domu nebo základů a pokud je potřeba takovou konstrukci odvětrat pro zbavení se vlhkosti.

Geotextílie byla také použita na vnější stranu štěrkové vrstvy (frakce 16 – 32), aby se postupem času zemina nemíchala se štěrkem.

Pro správné fungování tohoto systému je také zapotřebí, aby kolem celého domu byl v určité šířce kačírek a voda měla jak stékat směrem k drenáži.

Jak to funguje si můžete prohlédnout ve videu:

 

Takto jsme obsypali 3 strany ze 4. Poslední stranu jsme vynechali, jelikož tam přijde prosklená stěna s HS portálem v předsazené montáži a bude nejspíše potřeba v určitých místech odkrýt i polystyren.

V galerii si můžete prohlédnout náš postup a výsledek

%d blogerům se to líbí: