Skip to main content
Stavba povolena

Stavba povolena

Letmým pohledem na pravou sekci našeho blogu zjišťuji, že dům řešíme už od září 2016. Od toho dne, kdy jsme si naivně mysleli, že do roka budeme bydlet… ten rok opravdu uplynul. Ale žádný dům nestojí, vlastně jsme teprve na začátku. I tak se ale pár věcí pohnulo, naše Timeline je toho důkazem.

Před dvěma týdny, 4. 10. 2017, jsme si na stavebním úřadě vyzvedli vstupenku do světa stavitelů. Ano, naše ohláška stavby je konečně vyřešena a stavba povolena!

Jaká tedy byla cesta k povolení stavby? 

Na začátku zmatená. Nevím, jak to máte vy, ale každá nová situace spojená s úřední administrativou mi přidělává vrásky na čele. Dostat se k univerzálnímu návodu co – kde – jak zařídit je nemožné a než člověk zjistí, co je všechno potřeba, dost se u toho zapotí. A pak se zapotí ještě několikrát při žádostech o vyjádření, urychlení a návštěvách úřadů.

Doporučuji navštívit příslušný stavební úřad, vyzvednout si formuláře ohlášení stavby (ohláška) a územního souhlasu (ÚS), a rovnou se zeptat na seznam dotčených orgánů, jejichž souhlasná stanoviska je k ohlášce a ÚS potřeba předložit plus další nutné přílohy. My tam takto byli třikrát a pokaždé jsme měli v seznamu o jedno potřebné vyjádření více.

Co všechno bylo potřeba?

 1. Potvrzení o existenci všech inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektřina, telekomunikace (většina se dá vyřešit online) + případná ochranná pásma
 2. Smlouva o připojení vody, kanalizace, elektřiny (podle distributora)
 3. Smlouva o uložení přípojek inženýrských sítí do silnice (KSÚS a MÚ odbor dopravy)
 4. Povolení zřízení sjezdu na pozemní komunikaci (KSÚS a MÚ odbor dopravy)
 5. Stanovisko hygieny (Krajská hygienická stanice)
 6. Stanovisko životního prostředí a vynětí z půdního fondu (MÚ odbor životního prostředí)
 7. Stanovisko obce
 8. Souhlasy sousedů – podpisy na situačním výkresu stavby
 9. Potvrzení stavbyvedoucího o odborném vedení stavby
 10. Radonový index (doporučujeme Radonstav)
 11. Energetický průkaz budovy

K většině vyjádření kromě existence inženýrských sítí potřebujete projektovou dokumentaci nebo alespoň některé její části (situaci, pohledy, technickou zprávu). Žádali jsme rovnou o vyjádření jak k ohlášce tak k ÚS najednou, aby obě žádosti mohly být na stavebním úřadě sloučeny a lhůta pro jejich vyřízení byla jen 30 dnů. Veškerá vyjádření jsme dávali dohromady tři až čtyři měsíce. Začátkem srpna jsme chtěli ohlášku podat, nicméně nám milá paní na úřadě řekla, že vyjádření, které máme k uložení přípojek do silnice, nestačí a musíme požádat o smlouvu, jejíž vyřízení bude trvat nejméně další tři měsíce! To jsme si opravdu přáli slyšet. Nicméně jsme se s tím nehodlali smířit a po několika telefonátech se na nás začátkem října usmálo štěstí a potřebná smlouva byla vyřízena v předstihu.

Pokud narazíte na ochotného úředníka, projděte s ním všechny přílohy ohlášky a ÚS předtím, než žádosti podáte. Vyhnete se zbytečným průtahům termínů s tím, že něco chybí.

Ve finále jsme tedy nejdéle čekali na smlouvu u uložení přípojek do silnice a poté kompletní paré projektové dokumentace, jehož dodání bylo pořád odsouváno. Ale je hotovo! Nějaké úřední papírování nás čeká ještě v průběhu stavby (ano, opět přípojky sítí a navíc Zelená), ale to už se snad zvládne.

Teď už opravdu startujeme. Nebude to žádný sprint, spíše maraton. A dáváme si další cíl, který snad bude více SMART než ten předchozí – do Vánoc 2018 bydlíme! Držte nám pěsti 🙂

Petra

%d blogerům se to líbí: