Skip to main content

Základová deska na extrudovaném polystyrenu (XPS)

O této technologii se zatím v Česku moc nepíše, nemluví a hodně lidí o ní ani neví. V ČR zatím neproběhlo moc realizací, ale v zahraničí jsou základní desky na XPS daleko častější. Nám se tento způsob zakládání líbil už od začátku, ještě před projektováním. Zaujal mě svojí jednoduchostí a efektivitou. Dozvěděl jsem se o něm na školení Centra pasivního domu. Následně nám ho doporučil i pan projektant.

Nicméně se objevil problém, jak překvapivé. Když jsem tento způsob zakládání popisoval  na prvních schůzkách našemu zedníkovi, který mi se stavbou bude pomáhat, vůbec netušil, o co jde a nedokázal si to nejspíš ani představit. Další schůzku po prostudování projektové dokumentace se mě spolu s jeho kolegou snažil přesvědčit, že máme zakládat dům po staru na obvodových pásek, že je to daleko lepší a po generace odzkoušené. S naší technologií nikdy nedělal a někde viděl podobnou základovou desku, která praskla, stálo to hodně peněz a nešlo to opravit.

Proč se lidé ve stavebnictví bojí nových postupů? Bojí se že něco nového nepůjde? Přeci projektant a statik ví, co dělají, a když se pojede podle dokumentace, neměl by nastat žádný problém. Z IT jsem zvyklý, že když se chce, tak jde všechno a každý projekt s sebou přináší nové technologie a postupy. A přece by se chlapi zedníci mohli naučit něco nového!

Pustil jsem se tedy do sběru informací o zakládání na XPS, abych naše zedníky přesvědčil. To se mi naštěstí povedlo, ale stejně z toho měli strach. V průběhu realizace je to naštěstí přeslo a zjistili, že to tak špatné není, a na té vrstvě skály (asi 60cm uhutněného štěrku) se s deskou nemůže nic stát. 🙂

Co je tedy základová deska na XPS:

„Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Výhodou je nepřerušená tepelně izolační obálka bez tepelných mostů a velká tepelná stabilita objektu. Tloušťka XPS se stanovuje výpočtem a pohybuje se běžně v rozmezí 24 až max. 30 cm v provedení v jedné vrstvě s polodrážkou, nebo jako vrstvená z dvou, maximálně však tří vrstev. Vzhledem k tomu, že se zakládá do zámrzné hloubky, používá se horizontální přesah izolace asi 20 – 40 cm přes soklovou izolaci, jako ochrana izolace proti promrznutí podloží.

Omezení použití: založení na XPS nesmí být navrženo víc než 3,5 m pod hladinu spodní vody. Při předpokladu působení tlakové vody je nutné provést těsnící opatření – desky XPS lepit k sobě i na podklad pomocí bitumenového lepidla.“

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS (zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/)

 

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS (zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/)

Zdroj informací: Centrum pasivního domu

Výhody:

  • Stabilita a vysoká únosnost základů
  • Výborné tepelně-izolační a hydroizolační vlastnosti
  • Integrovaná tepelná izolace přímo v základové desce
  • Řešení bez tepelných mostů
  • Vhodné pro nesourodé zeminy

Zdroj informací: ELEGOHOUSE

Nevýhody

  • O něco vyšší náklady
  • Realizace štěrkové vrstvy a armatur do železobetonové desky dají zabrat

Animace, jak může realizace základové desky vypadat

Kde čerpat další informace

 

Jaký názor na tento způsob zakládání máte vy? 

%d blogerům se to líbí: